top of page

Diakonia Pastoralna

DIAKONIA PASTORALNA - jej członkowie mają za zadanie troskę o jedność i rozeznawanie drogi naszej Wspólnoty, rozeznawanie podejmowanych posług i przygotowywanie spotkań formacyjnych oraz koordynowanie poszczególnych działań. Czynią to przez wsłuchiwanie się w to, "co Duch mówi do Kościoła", a także przez otwarcie na sugestie i inicjatywy płynące od członków całej grupy modlitewnej. 

Obecny skład Rady Pastoralnej to:
 1. Ks. Jarosław Kaźmierczak - pasterz Wspólnoty

 2. Barbara Chmielewska - lider

 3. Ewa Nowacka - wicelider

 4. Alicja Chrzczonowicz - animator

 5. Ludwik Tarachowicz - animator

 6. Iwona Chmielewska - animator ze strony Zespołu

 7. Mirella Karwalska - animator

 8. Maria Wojtas - animator

Kadencja lidera i wicelidera w naszej Wspólnocie trwa 3 lata.

Kadencja animatora - 2 lata.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page