Łańcuszek modlitewny

 

Osobą odpowiedzialną za diakonię jest Wiesława Zakrzewska

kontakt: odnowachojnice.wiesia@gmail.com

 

Na bazie modlitwy wstawienniczej w 2013 roku wyłoniła się posługa diakonii modlitwy w ważnych intencjach osób z naszej Wspólnoty oraz osób obcych.

Diakonia liczy ponad 50 osób. Jest to najliczniejsza diakonia we Wspólnocie.

Intencje nadsyłane są do osoby odpowiedzialnej za grupę są przez nią rozdzielane. Członkowie diakonii podzieleni są na 4 grupy wg przyależności do sieci telefonicznej ( w celu obniżenia kosztów). Modlą się w nadsyłanych intencjach różnymi modlitwami. 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Dzieciątka Jezus z Chojnic

Dane do przelewu za rekolekcje:

Parafia św. Marii Magdaleny

Pl. Kościelny 1

89-641 Nowa Cerkiew

Email : odnowa.chojnice@gmail.com

nr konta do wpłat za rekolekcje:

ALIOR Bank 26 2490 0005 0000 4530 1092 0844 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wspólnotę Dzieciątka Jezus w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Wspólnoty. Oświadczam, iz zapoznałem/am się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

Pamiętaj:
 

Teksty zamieszczane na naszej stronie są autorskie lub wykorzystane za zgodą innych autorów. Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

​​​

© 09.03.2015 by olczaa created with Wix.com