top of page

Łańcuszek modlitewny

 

Osobą odpowiedzialną za diakonię jest Wiesława Zakrzewska

kontakt: odnowachojnice.wiesia@gmail.com

 

Na bazie modlitwy wstawienniczej w 2013 roku wyłoniła się posługa diakonii modlitwy w ważnych intencjach osób z naszej Wspólnoty oraz osób obcych.

Diakonia liczy ponad 50 osób. Jest to najliczniejsza diakonia we Wspólnocie.

Intencje nadsyłane są do osoby odpowiedzialnej za grupę są przez nią rozdzielane. Członkowie diakonii podzieleni są na 4 grupy wg przyależności do sieci telefonicznej ( w celu obniżenia kosztów). Modlą się w nadsyłanych intencjach różnymi modlitwami. 

 

 

 

 

 

 

bottom of page