Diakonia Młodych

 

Młodzież w naszej Wspólnocie stanowi bardzo silną grupę ewangelizacyjną. 

  • Spotykają się co tydzień w niedzielę i posługują muzycznie o godz. 11.15 podczas Mszy Św. w Kościele Gimnazjalnym należącym do Parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach. 

  • w każdą 1 i 3 sobotę miesiąca animują modlitwę dla wiernych podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu w Kościele Gimnazjalnym od godz. 19.00 do 20.00

  • Część młodych posługuje muzycznie w Zespole Dzieciątka Jezus

 

Młodzi działają także poprzez pantomimę ewangelizacyjną, która wystawiają podczas dużych halowych rekolekcji (Jezus Dobry Pasterz wystawiona podczas rekolekcji z o. Johnem Bashobora w 2013 r.) oraz w kościołach podczas Mszy św. i nabożeństw, kiedy są o to poproszeni. Ostatni raz ewangelizowali pantomimą pt. Podnieś mnie Jezu  w Debrznie podczas ogólnopolskiego spotkania wspólnot salezjańskich.

Podnieś mnie Jezu

wystawione podczas Mszy z modlitwą o uzdrowienie w Nowej Cerkwi

Pantomima Jezus Dobry Pasterz

wystawiona podczas rekolekcji na hali z o. Johnem Bashobora 9 marca 2013

Czy jedzie z nami Jezus?

pierwsza pantomima, jaką dzieciaki wystawiły w Tucholi w 2011 roku. Talent ewangelizacyjny już wtedy się ujawnił ;)

Pantomima Jezus Dobry Pasterz II

wystawiona w obecności Biskupa Ryszarda Kasyny w Dziemianach 29 maja 2013

Wspólnota Dzieciątka Jezus z Chojnic

Dane do przelewu za rekolekcje:

Parafia św. Marii Magdaleny

Pl. Kościelny 1

89-641 Nowa Cerkiew

Email : odnowa.chojnice@gmail.com

nr konta do wpłat za rekolekcje:

ALIOR Bank 26 2490 0005 0000 4530 1092 0844 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wspólnotę Dzieciątka Jezus w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Wspólnoty. Oświadczam, iz zapoznałem/am się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

Pamiętaj:
 

Teksty zamieszczane na naszej stronie są autorskie lub wykorzystane za zgodą innych autorów. Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

​​​

© 09.03.2015 by olczaa created with Wix.com