Z charyzmatu modlitwy wstawienniczej rozwinęło się kilka diakonii.

 

W naszej Wspólnocie charyzmat modlitwy jest szczególnie widoczny. Na przestrzeni lat wyłoniło się kilka diakonii, które w głównej mierze się modlą i adorują. Są to nasze "ciche" Anioły, filary Wspólnoty, które w mało efektowny i niewidocznie, poprzez uwielbienie i prośby zanoszone za Wspólnotę i dzieła, wypraszają łaski u Pana. Modlą sie także za nasze miasto i konkretne zakłady pracy: Policję, Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Pracy, Starostwo i Urząd Miejski, a także za liczne osoby pracujące i uczęszczające do pubów i dyskotek.

 

Kliknij w poszczególną diakonię, a rozwiniesz opis. 

 

Osoba odpowiedzialna: Wiesława Zakrzewska

kontakt: odnowachojnice.wiesia@gmail.com

 

Osoby odpowiedzialne za diakonię: Beata Brohs

kontakt:

 

Osoba odpowiedzialna za diakonię: Alicja Miernik

kontakt: 

Osoba odpowiedzialna: Alicja Chrzczonowicz

kontakt: alch@op.pl

 

Osoba odpowiedzialna za diakonię: Anna Synoradzka

kontakt: anna synoradzka@op.pl

Osoba odpowiedzialna za diakonię: Ewa Nowacka

kontakt: ewa7nowacka@wp.pl

Diakonia modlitwy za kapłanów

(Margaretki)

Osoba odpowiedzialna za diakonię: 

Damian i Małgosia Ławro

kontakt: 

Wspólnota Dzieciątka Jezus z Chojnic

Dane do przelewu za rekolekcje:

Parafia św. Marii Magdaleny

Pl. Kościelny 1

89-641 Nowa Cerkiew

Email : odnowa.chojnice@gmail.com

nr konta do wpłat za rekolekcje:

ALIOR Bank 26 2490 0005 0000 4530 1092 0844 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wspólnotę Dzieciątka Jezus w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Wspólnoty. Oświadczam, iz zapoznałem/am się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

Pamiętaj:
 

Teksty zamieszczane na naszej stronie są autorskie lub wykorzystane za zgodą innych autorów. Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

​​​

© 09.03.2015 by olczaa created with Wix.com