top of page

Z charyzmatu modlitwy wstawienniczej rozwinęło się kilka diakonii.

 

W naszej Wspólnocie charyzmat modlitwy jest szczególnie widoczny. Na przestrzeni lat wyłoniło się kilka diakonii, które w głównej mierze się modlą i adorują. Są to nasze "ciche" Anioły, filary Wspólnoty, które w mało efektowny i niewidocznie, poprzez uwielbienie i prośby zanoszone za Wspólnotę i dzieła, wypraszają łaski u Pana. Modlą sie także za nasze miasto i konkretne zakłady pracy: Policję, Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Pracy, Starostwo i Urząd Miejski, a także za liczne osoby pracujące i uczęszczające do pubów i dyskotek.

 

Kliknij w poszczególną diakonię, a rozwiniesz opis. 

 

Osoba odpowiedzialna: Wiesława Zakrzewska

kontakt: odnowachojnice.wiesia@gmail.com

 

Osoby odpowiedzialne za diakonię: Beata Brohs

kontakt:

 

Osoba odpowiedzialna za diakonię: Alicja Miernik

kontakt: 

Osoba odpowiedzialna: Alicja Chrzczonowicz

kontakt: alch@op.pl

 

Osoba odpowiedzialna za diakonię: Anna Synoradzka

kontakt: anna synoradzka@op.pl

Osoba odpowiedzialna za diakonię: Ewa Nowacka

kontakt: ewa7nowacka@wp.pl

Diakonia modlitwy za kapłanów

(Margaretki)

Osoba odpowiedzialna za diakonię: 

Damian i Małgosia Ławro

kontakt: 

bottom of page