Diakonia modlitwy osłonowej

 

Osoba odpowiedzialna: Alicja Chrzczonowicz

kontakt: alch@op.pl

 

Owocem Seminarium Odnowy Wiary, które przeżyliśmy w 2013 roku jest diakonia modlitwy osłonowej w naszej Wspólnocie, która powstała w 2014r.

Zadaniem tej diakonii jest modlitwa osłonowa za Kapłana-opiekuna, za wszystkich członków Wspólnoty i ich rodziny oraz w intencji podejmowanych dzieł.

 

Członkowie diakonii modlitwy osłonowej raz dziennie o tej samej godzinie tj. o 21.00 łączą się na modlitwie w swoich domach i odmawiają wybraną modlitwę-obecnie modla się Litanią do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa.

Ponadto raz w miesiącu w czwartek przed Mszą o uzdrowienie i uwolnienie w Nowej Cerkwii spotykają się o godz. 16.30-17.30 w Kościele Gimnazjalnym i adorują Pana Jezusa z prośbą o dobre owoce zbliżającej się Eucharystii, w tym samym czasie grupa Człuchowa adoruje w tej samej intencji w kościele w Człuchowie.

Wspólnota Dzieciątka Jezus z Chojnic

Dane do przelewu za rekolekcje:

Parafia św. Marii Magdaleny

Pl. Kościelny 1

89-641 Nowa Cerkiew

Email : odnowa.chojnice@gmail.com

nr konta do wpłat za rekolekcje:

ALIOR Bank 26 2490 0005 0000 4530 1092 0844 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wspólnotę Dzieciątka Jezus w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Wspólnoty. Oświadczam, iz zapoznałem/am się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

Pamiętaj:
 

Teksty zamieszczane na naszej stronie są autorskie lub wykorzystane za zgodą innych autorów. Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

​​​

© 09.03.2015 by olczaa created with Wix.com