top of page

Diakonia modlitwy osłonowej

 

Osoba odpowiedzialna: Alicja Chrzczonowicz

kontakt: alch@op.pl

 

Owocem Seminarium Odnowy Wiary, które przeżyliśmy w 2013 roku jest diakonia modlitwy osłonowej w naszej Wspólnocie, która powstała w 2014r.

Zadaniem tej diakonii jest modlitwa osłonowa za Kapłana-opiekuna, za wszystkich członków Wspólnoty i ich rodziny oraz w intencji podejmowanych dzieł.

 

Członkowie diakonii modlitwy osłonowej raz dziennie o tej samej godzinie tj. o 21.00 łączą się na modlitwie w swoich domach i odmawiają wybraną modlitwę-obecnie modla się Litanią do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa.

Ponadto raz w miesiącu w czwartek przed Mszą o uzdrowienie i uwolnienie w Nowej Cerkwii spotykają się o godz. 16.30-17.30 w Kościele Gimnazjalnym i adorują Pana Jezusa z prośbą o dobre owoce zbliżającej się Eucharystii, w tym samym czasie grupa Człuchowa adoruje w tej samej intencji w kościele w Człuchowie.

bottom of page