Panie, uczyń nas Twoim narzędziem! 

 I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!  Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.  Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą;  węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie». Mk. 16, 15-18

Wspólnotę wyróżniają następujące charyzmaty, a z nich wyłaniają się konkretne diakonie:

 
Charyzmat organizacyjny
 
 

Nasza Wspólnota otrzymała charyzmat organizowania wielkich rekolekcji halowych, Mszy na wolnym powietrzu, imprez plenerowych, warsztatów i spotkań o charakterze religijnym. Z charyzmatu organizacyjnego wyłoniły się liczne diakonie o charakterze organizacyjnym.           

  • d. porządkowa,

  • d. kuchenna,

  • d. recepcyjna

  • d. medialna 

 

 

 

 

 

Charyzmat modlitwy

 

 

Na całym świecie odnowę charyzmatyczną wyróżnia charyzmat modlitwy wstawienniczej. Nie tylko ten najbardziej popularny z nakładaniem rąk jedni na drugich, ale modlitwa wstawiennicza zatacza coraz szerszy krąg. Modlimy się już nie tylko za nas samych, za członków wspólnoty i ich rodziny, ale wychodzimy z naszą modlitwą dalej. Modlimy się za nasze miasto, za naszych włodarzy, za konkretne instytucje, za ludzi których nie znamy, a którzy przysyłają swoje prośby za pośrednictwem internetu, czy telefonu.

 

 

  • d. adoracyjna,

  • d. modlitwy wstawienniczej,

  • d. modlitwy za miasto,

  • d. modlitwy osłonowej,

  • łańcuszek modlitwy (pogotowie modlitewne),

  • d. modlitwy za szpital

 

 

 

 

 

 

Charyzmat ewangelizacyjny

 

 

Wspólnota, która nie ewangelizuje jest martwa. Kisi się we własnym sosie i stanowi kółko wzajemnej adoracji. Daremne byłyłyby wszelkie spotkania, modlitwy bez głoszenia Ewangelii innym. Po to zostalismy powołani na uczniów Chrystusa, abyśmy szli na cały świat i owoc przynosili. Jak mawiał ks. Franciszek Blachnicki: Charyzmat ewangelizacji, czyli: odkrycie źródła i fundamentu. Jasna świadomość, że celem pierwszej ewangelizacji jest doprowadzenie do osobistego przyjęcia Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, co stanowi źródło i fundament całego życia chrześcijańskiego, jest szczególnym darem...
Skoro my poznaliśmy Pana to naszym zadaniem jest doprowadzenie innych do takiego spotkania. I to staramy się w naszej Wspólnocie czynić.

 

 

 

 

Wspólnota Dzieciątka Jezus z Chojnic

Dane do przelewu za rekolekcje:

Parafia św. Marii Magdaleny

Pl. Kościelny 1

89-641 Nowa Cerkiew

Email : odnowa.chojnice@gmail.com

nr konta do wpłat za rekolekcje:

ALIOR Bank 26 2490 0005 0000 4530 1092 0844 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wspólnotę Dzieciątka Jezus w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Wspólnoty. Oświadczam, iz zapoznałem/am się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

Pamiętaj:
 

Teksty zamieszczane na naszej stronie są autorskie lub wykorzystane za zgodą innych autorów. Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

​​​

© 09.03.2015 by olczaa created with Wix.com