REGULAMIN

 

Prosimy zapoznać się z niniejszym regulaminem, który obowiązuje podczas każdych rekolekcji, warsztatów, czy zamkniętych forum organizowanych przez naszą wspólnotę.

 

 1. Rejestracja Uczestników odbywa się drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej lub telefonicznie.

 2. Rekolekcje mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani Uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć.

 3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

 4. Zarejestrowanie się i wniesienie ofiary, będącej opłatą tytułem uczestnictwa w rekolekcjach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 5. Wniesiona ofiara nie podlega zwrotowi.

 6. Uczestnik zostanie skreślony z listy jeśli:

  • podał nieprawdziwe dane w procesie rejestracji

  • nie spełnia kryteriów określonych w opisie rekolekcji (jeśli będą takie wytyczne)

  • nie dokonał opłaty w terminie 10 dni od zapisu

  • naruszał porządek i został usunięty z rekolekcji przez służby porządkowe

 7. Rekolekcje są prowadzone w duchu Kościoła Rzymskokatolickiego.

 8. Podczas trwania rekolekcji są wykorzystywane urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku i głosu zarejestrowanego podczas trwania rekolekcji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880)

 9. Ofiara-koszt organizacyjny za uczestnictwo  musi być dokonana w ciągu 10 dni od dokonania rejestracji.

 10. Dane osobowe zbierane w procesie zgłoszenia na rekolekcje są zbierane i przetwarzane tylko na potrzeby zgłoszenia uczestników. Służą jednoznacznej identyfikacji osoby zgłaszającej się. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu niezbędnym do realizacji procesu rejestracji oraz otrzymywania drogą elektroniczną informacji od organizatora, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., 922). W myśl tej ustawy osoba zgłaszająca ma prawo do wglądu w swoje dane gromadzone przez organizatora oraz prawo do ich poprawiania.

 11. Na całym terenie, na którym prowadzone są rekolekcje obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.

 12. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rekolekcjach tylko pod opieką prawnego opiekuna.

 

Wspólnota Dzieciątka Jezus z Chojnic

Dane do przelewu za rekolekcje:

Parafia św. Marii Magdaleny

Pl. Kościelny 1

89-641 Nowa Cerkiew

Email : odnowa.chojnice@gmail.com

nr konta do wpłat za rekolekcje:

ALIOR Bank 26 2490 0005 0000 4530 1092 0844 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wspólnotę Dzieciątka Jezus w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Wspólnoty. Oświadczam, iz zapoznałem/am się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

Pamiętaj:
 

Teksty zamieszczane na naszej stronie są autorskie lub wykorzystane za zgodą innych autorów. Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

​​​

© 09.03.2015 by olczaa created with Wix.com