top of page

Po raz pierwszy w Polsce otwarte rekolekcje z ks. Santiago Martinem w Chojnicach odbyły się 28-30.08.2015!!!

 

W Polsce, i nie tylko, coraz więcej szkół w których można nauczyć się języka angielskiego, niemieckiego czy francuskiego. Ja uczę języka, którym mówi się w niebie. Uczę języka wdzięczności i miłości do Pana Boga (ks. Santiago Martin)

Z radością informujemy, że na przełomie sierpnia i września 2015 odbyły się rekolekcje, które poprowadził ks. Santiago Martin z Madrytu, założyciel międzynarodowej wspólnoty Franciszkanie Maryi. Wcześniej pracował przez wiele lat w mediach katolickich, m.in. będąc dyrektorem katolickiego programu w hiszpańskiej telewizji publicznej, dziennikarzem pisma ABC, La Razon i innych środków społecznego komunikowania. Z tej racji wielokrotnie towarzyszył Janowi Pawłowi II w jego podróżach apostolskich; wśród ponad 20 książek, które wyszły spod jego pióra, jest też papieska biografia. Od 2000r. ks. Santiago Martin współpracuje również stale z Telewizją EWTN Matki Angeliki z USA.

Ponieważ ukończył nie tylko studia teologiczne i dziennikarskie, ale także z dziedziny genetyki, Jan Paweł II powołał go na konsultora watykańskiej Rady do spraw rodziny.

Dobre poznanie życia Kościoła, możliwe dzięki towarzyszeniu Ojcu Świętemu i pracy na Watykanie, doprowadziło go do odkrycia pewnej zależności: kraj wysoko rozwinięty gospodarczo, wysoka stopa życiowa to pustoszejące kościoły, klasztory i seminaria. Natomiast w krajach ubogich - ludzie licznie garnący się do świątyń i liczne powołania kapłańskie. Przy tym dobrobyt rozumiany w znaczeniu bogactwa, posiadania pracy, bardzo dobrych warunków życia wcale nie oznacza szczęścia osób wszystko to posiadających. Obecnie w Hiszpanii co drugie zawierane małżeństwo się rozwodzi, więcej osób traci życie poprzez samobójstwa niż w wypadkach drogowych, a co piąte poczęte dziecko mordowane jest przez aborcję.

 

Analizując powyższą, skomplikowaną sytuację ks. S. Martin doszedł do wniosku, że wierni odchodzą od Pana Boga w wyniku braku właściwej motywacji swej religijności. Jego zdaniem znaczna ich część przychodziła do kościoła albo ze strachu – aby nie zgrzeszyć i nie pójść do piekła, albo też żeby załatwić sobie jakieś interesy z Panem Bogiem. Ktoś z ich bliskich był chory, ktoś nie miał pracy, brakowało zgody w rodzinie… Są to oczywiście dobre i słuszne intencje, ale czy wystarczające? Co się bowiem działo, gdy ludzie przestali bać się Pana Boga, wierzyć w piekło? Jakie były następstwa tego, że znajdowali inne sposoby rozwiązania swoich problemów i zaczynali żyć tak jakby Boga nie było?

Skutkiem tego wszystkiego, owej postępującej laicyzacji, często wspieranej mocno przez wrogo nastawione do chrześcijaństwa rządy poszczególnych krajów,

 

 

 są właśnie te puste kościoły, klasztory i seminaria… Ta sytuacja stała się punktem wyjścia dla dalszych działań ks. Santiago

 

– Obserwując historię Kościoła – powiada - da się zauważyć, że proces zawsze był ten sam. Najpierw pojawiają się problemy, a po nich ich rozwiązania. Gdy jest wiele dzieci na ulicach pozbawionych nauczania, wówczas Duch Święty porusza serca ludzkie, na przykład św. Jana Bosko, aby coś dla nich uczynić – tak powstali salezjanie.

Gdy na ulicach Kalkuty było wiele biedaków, Duch Święty pchnął bł. Matkę Teresę, aby założyła misjonarki Miłosierdzia.

Mnie się przydarzyło coś podobnego.

 

Odpowiedzią ks. Santiago Martina są właśnie Franciszkanie Maryi pracujący w systemie szkół wdzięczności i dziękczynienia, skupiający zarówno ludzi świeckich, jak i kapłanów oraz „dziewice konsekrowane".

Duchową inspiracją dzieła istniejącego już w około 35 krajach Ameryki Północnej i Południowej, Polsce, Holandii, Hiszpanii, Szwecji, Niemiec, Francji, Szwajcarii oraz na Sri Lance i Japonii stał się św. Franciszek z Asyżu.

Chodzi tu o ten epizod z jego życia, kiedy święty płakał po otrzymaniu wizji kościoła pełnego ludzi. Zdziwionym współbraciom odpowiedział, że płacze ponieważ słyszy modlitwy tych osób, a są to wyłącznie prośby i błagania. Św. Franciszek wypowiedział wówczas słynne zdanie, że Miłość nie jest kochana.

 

Założeni przez ks. Santiago Franciszkanie chcą kochać Pana Boga i z miłości do Niego uczynić główną motywację swojego życia. Pragną też uczyć tego innych, stąd właśnie szkoły wdzięczności i dziękczynienia. Są to cotygodniowe spotkania w małych grupach, gdzie każdorazowo padają 2 pytania: za co i jak Panu Bogu dziękować?

 

Uczestnicy tych grup otrzymują przygotowany przez ks. Santiago Martina tekst medytacji, oparty o Ewangelię z bieżącej niedzieli, lub nawiązujący do Katechizmu Kościoła katolickiego. Cechą tego ruchu jest bowiem mocne osadzenie w życiu Kościoła, powszechnego - poprzez wielką miłość i szacunek do Papieża, oraz lokalnego przez zaangażowanie się w życie danej parafii. W dniu 25 marca 2007 r. wspólnota otrzymała papieskie zatwierdzenie stwoich statutów. Benedykt XVI nazwał ją wówczas - "drogą świetości". Wzorem miłości do Pana Boga jest zawsze Maryja, stąd właśnie Franciszkanie Maryi. 

 

Któż może lepiej nauczyć wierności, posłuszeństwa i miłości wobec Chrystusa niż Jego Matka – mawia często ks. Martin

 

 

Franciszkanie Maryi mają swoją telewizję internetową i stronę (www.frmaria.org) oraz szereg wydawnictw multimedialnych.

 

Ks. Santiago Martin mówi jednak, że zawsze najważniejszy jest osobisty kontakt z Panem Jezusem. Wśród ślubów – przyrzeczeń jakie co roku składają członkowie wspólnoty jest m.in. codzienna Msza św., Różaniec oraz chwila medytacji nad Słowem Bożym. Zobowiązują się też oni do permanentnej formacji intelektualnej, szczególnie w dziedzinie biblistyki, apologetyki i teologii moralnej. Jest to przydatne także i w realizacji tej specyficznej misji FM jaką jest obrona Kościoła.

 

Ks. Martin mówi niekiedy o sobie, że czuje się kontynuatorem dzieła św. Faustyny Kowalskiej, która głosiła orędzie Bożego Miłosierdzia.

O ile ona mówiła ludziom, że Pan Bóg jest miłosierny i ich kocha, o tyle on chciałby mówić – wy kochajcie Boga, odpowiadajcie na Jego miłość. Miłość bowiem ciągle nie jest kochana, mówi się dziś wiele o prawach człowieka a zapomina o prawach Boga. On ma prawo do naszej miłości.

Ks. Santiago przypomina, że o ile proszenie jest czymś instynktownym, to dziękowanie już nie. Trzeba się więc go nauczyć i temu służą >szkoły wdzięczności<.

 

Pierwsza z nich powstała jesienią 2006 r. wśród uczniów Katolickiego LO w Chojnicach.

Później zaś w Nowej Cerkwi, Toruniu, Borzyszkowach, Lotyniu, Kruszce, Człuchowie.

 

Szczególną cechą rekolekcji, które poprowadzi w Chojnicach ks. Santiago Martin będzie na pewno wielkie uporządkowanie i jasne przedstawienie tematyki życia duchowego.

Katechezy ks. Santiago są zawsze bardzo klarowne, przemyślane i życiowe, a przy tym oczywiście oparte o Biblię, Katechizm, nauczanie papieży i żywoty świętych.

 

O stronę charyzmatyczną rekolekcji zadba Wspólnota Dzieciątka Jezus od lat animująca wraz ze swoim duszpasterzem Msze św. z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie.

Rekolekcje odbędą się pod koniec sierpnia, albo w drugiej połowie września. Będą to pierwsze otwarte rekolekcje, które ten znany na całym świecie kapłan poprowadzi w Polsce.

 

Warto zarezerwować czas i przybyć wówczas do Chojnic. Zapraszamy.

Pokój i Dobro!  

ks. Jarosław Kaźmierczak

w Panamie z ks. Jarkiem

Panama

Podczas uroczyści wręczenia papieskiego zatwierdzenia OFM z kard. L.Truji

Ks. arcybiskup S. Ryłko wręcza ks.Santiago papieskie zatwierdzenie FM.

Kolumbia

Hiszpania

Hiszp.jpg

Hiszpania

ks. Santiago Martin

Pokój i dobro!

ks. Santiago Martin

Wy kochajcie Boga, odpowiadajcie na Jego miłość...

ks. Santiago Martin

Uczę języka wdzięczności i miłości do Pana Boga ...

ks. Santiago Martin

Miłość nie jest kochana.

ks. Santiago Martin

Któż może lepiej nauczyć wierności, posłuszeństwa i miłości wobec Chrystusa niż Jego Matka...

KOLUMBIA_2.jpg
bottom of page