top of page
  • Zdjęcie autoraodnowachojnice

Miłość


serce sz.jpeg

Miłość Gdybym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. 1 List św. Pawła do Koryntian 13:2 / Biblia Tysiąclecia Lekcja na dziś Tak łatwo można pogubić się w życiu, a nawet w służbie chrześcijańskiej. Można nabyć doświadczenia i pomagać wielu ludziom, ale zatracić w tym swoją duszę. Na przykład ktoś może usługiwać bliźnim, a przy tym w naganny sposób zaniedbywać własną żonę i dzieci. Prawdziwy człowiek Boży przejawia miłość: nade wszystko miłość do Boga, lecz kocha także bliźniego jak siebie samego. Prawdziwym sprawdzianem naszej miłości często jest rodzina - to, w jaki sposób odnosimy się do najbliższych ujawnia nasz prawdziwy charakter.

0 wyświetleń

Powiązane posty

Zobacz wszystkie
bottom of page