Pan miłuje sprawiedliwość i nie opuszcza swych świętych.

Ps 37,28 Bóg miłuje sprawiedliwość i On dopilnuje, by sprawiedliwości stało się zadość. Stwórca nie opuści swoich wiernych i choćby teraz byli źle traktowani, to w przyszłości zostaną przez Pana wywyższeni. Czy jednak my miłujemy sprawiedliwość i postępujemy sprawiedliwie? List do Filipian 1,11 w dosłownym przekładzie wyjaśnia, jak możemy sprawiedliwie postępować: "napełnieni przez Jezusa Chrystusa owocem sprawiedliwości ku chwale i czci Boga". Jak Kalwin napisał: "Jesteśmy dzikimi i bezużytecznymi drzewami oliwnymi do chwili, w której zostajemy wszczepieni w Chrystusa, który przez Swój żywy korzeń czyni nas owocującymi latoroślami".

Wyróżnione posty
Kup płytę naszego Zespołu

bezpośrednio w sklepie Aniołek lub wysyłkowo: kliknij na kopertę.

Polecane książki:
 
 
 
 
 
 
 

 

 

autor: Maria Vadia

To książka absolutnie dla każdego!
Maria pokazuje jak uwolnić w swoim życiu wszystkie dary i charyzmaty, które płyną z faktu, że przez chrzest jesteśmy dziećmi Bożymi. Ta książka to prawdziwa przygoda na drodze postępu duchowego. Każdy kolejny rozdział jest odkryciem, że w Jezusie mogę wszystko.

Szukaj po tagach
Wspólnota Dzieciątka Jezus z Chojnic

Dane do przelewu za rekolekcje:

Parafia św. Marii Magdaleny

Pl. Kościelny 1

89-641 Nowa Cerkiew

Email : odnowa.chojnice@gmail.com

nr konta do wpłat za rekolekcje:

ALIOR Bank 26 2490 0005 0000 4530 1092 0844 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wspólnotę Dzieciątka Jezus w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Wspólnoty. Oświadczam, iz zapoznałem/am się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

Pamiętaj:
 

Teksty zamieszczane na naszej stronie są autorskie lub wykorzystane za zgodą innych autorów. Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

​​​

© 09.03.2015 by olczaa created with Wix.com