top of page
  • Zdjęcie autoraodnowachojnice

Pan miłuje sprawiedliwość i nie opuszcza swych świętych.

Ps 37,28 Bóg miłuje sprawiedliwość i On dopilnuje, by sprawiedliwości stało się zadość. Stwórca nie opuści swoich wiernych i choćby teraz byli źle traktowani, to w przyszłości zostaną przez Pana wywyższeni. Czy jednak my miłujemy sprawiedliwość i postępujemy sprawiedliwie? List do Filipian 1,11 w dosłownym przekładzie wyjaśnia, jak możemy sprawiedliwie postępować: "napełnieni przez Jezusa Chrystusa owocem sprawiedliwości ku chwale i czci Boga". Jak Kalwin napisał: "Jesteśmy dzikimi i bezużytecznymi drzewami oliwnymi do chwili, w której zostajemy wszczepieni w Chrystusa, który przez Swój żywy korzeń czyni nas owocującymi latoroślami".

3 wyświetlenia

Powiązane posty

Zobacz wszystkie
bottom of page