A oto wszystko stało sie nowe - po rekolekcjach z o. J. Bashobora w Chojnicach

Niech będzie uwielbiona Trójca Święta! - za wszystkie cuda, które miały miejsce na tych rekolekcjach. Duch Święty działał z wielką mocą. Rozpalał serca, oczyszczał, uzdrawiał, dawał ukojenie duszy, odkrywał Jezusa Miłosiernego, ożywiał wiarę, na nowo stwarzał z miłości ku nam. Stary człowiek umarł. "Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe." (2 Kor. 5, 14-17) Nasza wiara ożywa i pomaga innym podejść do Jezusa, kiedy możemy usłyszeć żywe świadectwo osób, które otrzymały łaskę Jego uzdrowienia i dotknięcia. Idąc za prośbą o. Bashobory, prosimy o składanie świadectw uzdrowienia duchowego i fizycznego drogą e-mailową na adres naszej wspólnoty: odnowa.chojnice(małpa)gmail.com lub tradycyjną pocztą na adres: ks. Jarosław Kaźmierczak ul. Plac Kościelny 1 89-641 Nowa Cerkiew woj. pomorskie Trwajmy w miłości Chrystusa!

Wyróżnione posty
Kup płytę naszego Zespołu

bezpośrednio w sklepie Aniołek lub wysyłkowo: kliknij na kopertę.

Polecane książki:
 
 
 
 
 
 
 

 

 

autor: Maria Vadia

To książka absolutnie dla każdego!
Maria pokazuje jak uwolnić w swoim życiu wszystkie dary i charyzmaty, które płyną z faktu, że przez chrzest jesteśmy dziećmi Bożymi. Ta książka to prawdziwa przygoda na drodze postępu duchowego. Każdy kolejny rozdział jest odkryciem, że w Jezusie mogę wszystko.

Szukaj po tagach
Wspólnota Dzieciątka Jezus z Chojnic

Dane do przelewu za rekolekcje:

Parafia św. Marii Magdaleny

Pl. Kościelny 1

89-641 Nowa Cerkiew

Email : odnowa.chojnice@gmail.com

nr konta do wpłat za rekolekcje:

ALIOR Bank 26 2490 0005 0000 4530 1092 0844 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wspólnotę Dzieciątka Jezus w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Wspólnoty. Oświadczam, iz zapoznałem/am się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

Pamiętaj:
 

Teksty zamieszczane na naszej stronie są autorskie lub wykorzystane za zgodą innych autorów. Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

​​​

© 09.03.2015 by olczaa created with Wix.com