top of page
  • Zdjęcie autoraodnowachojnice

A oto wszystko stało sie nowe - po rekolekcjach z o. J. Bashobora w Chojnicach

Niech będzie uwielbiona Trójca Święta! - za wszystkie cuda, które miały miejsce na tych rekolekcjach. Duch Święty działał z wielką mocą. Rozpalał serca, oczyszczał, uzdrawiał, dawał ukojenie duszy, odkrywał Jezusa Miłosiernego, ożywiał wiarę, na nowo stwarzał z miłości ku nam. Stary człowiek umarł. "Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe." (2 Kor. 5, 14-17) Nasza wiara ożywa i pomaga innym podejść do Jezusa, kiedy możemy usłyszeć żywe świadectwo osób, które otrzymały łaskę Jego uzdrowienia i dotknięcia. Idąc za prośbą o. Bashobory, prosimy o składanie świadectw uzdrowienia duchowego i fizycznego drogą e-mailową na adres naszej wspólnoty: odnowa.chojnice(małpa)gmail.com lub tradycyjną pocztą na adres: ks. Jarosław Kaźmierczak ul. Plac Kościelny 1 89-641 Nowa Cerkiew woj. pomorskie Trwajmy w miłości Chrystusa!

12 wyświetleń

Powiązane posty

Zobacz wszystkie
bottom of page