Rekolekcje ze Słowem Bożym 28-30.04.2011r.


„Nasze czasy powinny być coraz bardziej czasami słuchania na nowo słowa Bożego oraz nowej ewangelizacji. Ponowne odkrycie, że słowo Boże ma centralne znaczenie w życiu chrześcijańskim, pomaga nam odnaleźć na nowo najgłębszy sens tego, co z mocą przypomniał papież Jan Paweł II: nadal prowadzić missio ad gentes i poświecić wszystkie siły nowej ewangelizacji, zwłaszcza w tych krajach, gdzie Ewangelia została zapomniana albo spotyka się z rozpowszechnioną obojętnością z powodu szerzącego się sekularyzmu.”Benedykt XVI Adhortacja apostolska Verbum Domini (n.122)

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym im Dzieciątka Jezus w Chojnicach, idąc za powyższą wskazówką Ojca Świętego, organizuje rekolekcje ewangelizacyjne, które poprowadzi o. dr Jose Antony Maniparampil z Indii. Ojciec Jose urodził się 5 lutego 1964 r. w Karelii, święcenia kapłańskie przyjął 28 grudnia 1989 r. w Diecezji Irinjalakuda. Doktorat z teologii biblijnej uzyskał na papieskim Uniwersytecie św. Piotra w Bangalore. Obecnie jest wykładowcą biblistyki na uniwersytetach indyjskich, w Tanzanii i Afryce Wschodniej. Jego dorobek naukowy obejmuje około 40 książek, jest też redaktorem naczelnym pierwszej katolickiej Encyklopedii Biblijnej w swoim ojczystym języku. Mówi się o nim, że jest uczniem i synem duchowym znanego już naszym Czytelnikom o. J. Manjackala. Ojciec dr Jose Antony Maniparampil głosił rekolekcje charyzmatyczne poświęconemiłości Słowa Bożego w Austrii, Hiszpanii, Francji, Włoszech, Tanzanii i w rodzinnych Indiach. W Polsce gościł w Krakowie, Bielsku Białej i Rywałdzie. Poprowadzi on rekolekcje w Chojnicach 28 – 30 kwietnia 2011r. Będzie to więc bezpośrednio przed beatyfikacją Jana Pawła II, co organizatorzy odczytują jako szczególny dar Opatrzności Bożej. Uzgadniając bowiem termin rekolekcji z o. Jose nie wiedzieli kiedy będzie beatyfikacja. W ten sposób otrzymujemy znakomitą okazję dobrego przygotowania się do tego, jakże ważnego wydarzenia. Odbędą się one, podobnie jak te z o. J. Bashoborą i o. J. Manjackalem, w hali sportowej Centrum Park, gdzie może pomieścić się do 1100 osób.

Nasz Ks. Biskup diecezjalny, prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga, udzielił już zezwolenia na tę akcję duszpasterską w ramach Nowej ewangelizacji, a także arcypasterskiego błogosławieństwa. Pozostaje tylko modlić się, jak napisał Papież w cytowanym wyżej dokumencie, - „Niech Duch Święty obudzi w ludziach głód i pragnienie słowa Bożego oraz powoła gorliwych zwiastunów i świadków Ewangelii!”

Wyróżnione posty
Kup płytę naszego Zespołu

bezpośrednio w sklepie Aniołek lub wysyłkowo: kliknij na kopertę.

Polecane książki:
 
 
 
 
 
 
 

 

 

autor: Maria Vadia

To książka absolutnie dla każdego!
Maria pokazuje jak uwolnić w swoim życiu wszystkie dary i charyzmaty, które płyną z faktu, że przez chrzest jesteśmy dziećmi Bożymi. Ta książka to prawdziwa przygoda na drodze postępu duchowego. Każdy kolejny rozdział jest odkryciem, że w Jezusie mogę wszystko.

Szukaj po tagach
Wspólnota Dzieciątka Jezus z Chojnic

Dane do przelewu za rekolekcje:

Parafia św. Marii Magdaleny

Pl. Kościelny 1

89-641 Nowa Cerkiew

Email : odnowa.chojnice@gmail.com

nr konta do wpłat za rekolekcje:

ALIOR Bank 26 2490 0005 0000 4530 1092 0844 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wspólnotę Dzieciątka Jezus w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Wspólnoty. Oświadczam, iz zapoznałem/am się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

Pamiętaj:
 

Teksty zamieszczane na naszej stronie są autorskie lub wykorzystane za zgodą innych autorów. Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

​​​

© 09.03.2015 by olczaa created with Wix.com