top of page
  • Zdjęcie autoraodnowachojnice

Od 30 października 2015 rusza Seminarium Odnowy Wiary w naszej wspólnocie


Seminarium Odnowy Wiary to nic innego jak forma rekolekcji skierowana do osób, które osiągnęły 17 rok życia i chcą pogłębić swoją wiarę i relację miłości do Boga. Rekolekcje te trwać będą 10 tygodni i składać się będą ze spotkań formacyjnych i indywidualnych rozważań Pisma Świętego i własnego życia w kontekście Słowa Bożego.

Rekolekcje będą odbywały się w oparciu o specjalny podręcznik formacyjny, który będzie można sobie zakupić w sklepie "Aniołek" u naszej wspólnotowej koleżank Iwony.

Podręcznik zawiera fragmenty Pisma świętego na każdy dzień oraz pytania, które ułatwią jego rozważanie. Raz w tygodniu odbywać się będą spotkania formacyjne, połączone z modlitwą wspólnotową i nauką, które pozwolą podsumować tydzień pracy nad osobistą relacją z Bogiem. Ksiądz Kralka powiedział: -To Seminarium Odnowy Wiary dotyka fundamentalnych prawd, jakie są podstawą chrześcijaństwa. Bez tych prawd, bez przyjęcia Jezusa Chrystusa, bez przyjęcia Bożej Miłości i Słowa Bożego i życia wg Bożych Przykazań nie możemy mówić o chrześcijaństwie, sami siebie nie możemy nazywać katolikami. Na każdym spotkaniu podejmuje się bardzo konkretne decyzje rzutujące na nasze życie. Te rekolekcje mają odnowić naszą relację z Bogiem i ją umocnić, w myśl zawołania św. Pawła: Si Deus pro nobis, quis contra nos? (Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?)

44 wyświetlenia

Powiązane posty

Zobacz wszystkie
bottom of page