Od 30 października 2015 rusza Seminarium Odnowy Wiary w naszej wspólnocie


Seminarium Odnowy Wiary to nic innego jak forma rekolekcji skierowana do osób, które osiągnęły 17 rok życia i chcą pogłębić swoją wiarę i relację miłości do Boga. Rekolekcje te trwać będą 10 tygodni i składać się będą ze spotkań formacyjnych i indywidualnych rozważań Pisma Świętego i własnego życia w kontekście Słowa Bożego.

Rekolekcje będą odbywały się w oparciu o specjalny podręcznik formacyjny, który będzie można sobie zakupić w sklepie "Aniołek" u naszej wspólnotowej koleżank Iwony.

Podręcznik zawiera fragmenty Pisma świętego na każdy dzień oraz pytania, które ułatwią jego rozważanie. Raz w tygodniu odbywać się będą spotkania formacyjne, połączone z modlitwą wspólnotową i nauką, które pozwolą podsumować tydzień pracy nad osobistą relacją z Bogiem. Ksiądz Kralka powiedział: -To Seminarium Odnowy Wiary dotyka fundamentalnych prawd, jakie są podstawą chrześcijaństwa. Bez tych prawd, bez przyjęcia Jezusa Chrystusa, bez przyjęcia Bożej Miłości i Słowa Bożego i życia wg Bożych Przykazań nie możemy mówić o chrześcijaństwie, sami siebie nie możemy nazywać katolikami. Na każdym spotkaniu podejmuje się bardzo konkretne decyzje rzutujące na nasze życie. Te rekolekcje mają odnowić naszą relację z Bogiem i ją umocnić, w myśl zawołania św. Pawła: Si Deus pro nobis, quis contra nos? (Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?)

Wyróżnione posty
Kup płytę naszego Zespołu

bezpośrednio w sklepie Aniołek lub wysyłkowo: kliknij na kopertę.

Polecane książki:
 
 
 
 
 
 
 

 

 

autor: Maria Vadia

To książka absolutnie dla każdego!
Maria pokazuje jak uwolnić w swoim życiu wszystkie dary i charyzmaty, które płyną z faktu, że przez chrzest jesteśmy dziećmi Bożymi. Ta książka to prawdziwa przygoda na drodze postępu duchowego. Każdy kolejny rozdział jest odkryciem, że w Jezusie mogę wszystko.

Szukaj po tagach
Wspólnota Dzieciątka Jezus z Chojnic

Dane do przelewu za rekolekcje:

Parafia św. Marii Magdaleny

Pl. Kościelny 1

89-641 Nowa Cerkiew

Email : odnowa.chojnice@gmail.com

nr konta do wpłat za rekolekcje:

ALIOR Bank 26 2490 0005 0000 4530 1092 0844 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wspólnotę Dzieciątka Jezus w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Wspólnoty. Oświadczam, iz zapoznałem/am się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

Pamiętaj:
 

Teksty zamieszczane na naszej stronie są autorskie lub wykorzystane za zgodą innych autorów. Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

​​​

© 09.03.2015 by olczaa created with Wix.com