top of page
  • Zdjęcie autoraodnowachojnice

Co to jest kerygmat? Rekolekcje kerygmatyczne z ks. Michałem Olszewskim SCJ


Słów kilka o kerygmacie ...

Kerygmat to istota chrześcijaństwa, te prawdy, w których nasza wiara ma swoje bezpośrednie źródło. Pierwotnie głoszony był tym, którzy nigdy nie słyszeli o Jezusie. Obecnie kierowany jest również do ochrzczonych, aby ożywić czy odnowić ich wiarę, zaprosić ich do nawiązania prawdziwej relacji z Bogiem. Bez kerygmatu chrześcijaństwo jest bowiem pustą, pozbawioną swej treści skorupą. Kerygmat jest jakby początkiem relacji między Bogiem, a człowiekiem.

Samo słowo kerygmat wydaje się dość trudne i nie wszyscy wiedzą, co ono oznacza. Pochodzi ono z od greckich kerygma, keryssein i oznacza głoszenie, przepowiadanie. W Nowym Testamencie tym terminem określano przepowiadanie Jezusa o nadchodzącym królestwie Bożym, a także głoszenie Jego uczniów o zbawieniu, jakiego Bóg dokonał w Jezusie i o jego dostępności dla każdego, kto uwierzy, bez warunków wstępnych tzn. bez uprzednich zasług

Zbawienie bowiem pochodzi od Boga i nie jest dziełem człowieka tylko darmowej, niezasłużonej łaski ofiarowanej grzesznikom.

Kerygmat jest ogłoszeniem tej prawdy i przekonywaniem o jej ciągłej aktualności. Nazywany jest pierwszym głoszeniem. Od niego zaczynali uczniowie, kiedy szli do ludzi, którzy nie znali Jezusa, albo nie wierzyli, że jest On Mesjaszem. Kerygmat rodzi bowiem wiarę. W czasie jego głoszenia wylewa się ona na słuchaczy. Pod jego wpływem niewierzący stają się wierzącymi, zamknięci na Jezusa otwierają się na Niego i uznają za swojego Pana. Z tego też powodu jest on najlepszym przepowiadaniem misyjnym.


Takie właśnie misyjne rekolekcje o kerygmacie wygłosi do nas w najbliższym czasie w Chojnicach od 28-30.04.2017 ks. Michał Olszewski SCJ. Jest on rekolekcjonistą, ewangelizatorem, dyrektorem Grupy Medialnej Profeto, twórcą Radia profeto.pl, autorem książek m.in.: Żyć w Duchu Świętym; Egzorcyzm. Posługa miłości; Bóg daje charyzmaty; Być jak Hiob. Doświadczenie Boga w kryzysie; Być uczniem Pana. Głosić, uzdrawiać, uwalniać; Przyjmij Jego wezwanie. Zaproszenie do życia z Jezusem; Ogarnij się! Twoja droga do Damaszku. Prowadzi popularnego bloga z komentarzami liturgicznymi na każdy dzień (slowopana.com).
2660 wyświetleń

Powiązane posty

Zobacz wszystkie
bottom of page