W oczekiwaniu na Zesłanie Ducha Świętego...


Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze Ziemi!… Tej Ziemi!

Te słowa w 1979 roku wypowiedział podczas pierwszej pielgrzymki do Polski św. Jan Paweł II.

Wówczas Jego wizyta bardzo niepokoiła ówczesne władze komunistyczne. Szczególne obawy zrodził planowany termin wizyty: dziewięćsetna rocznica męczeńskiej śmierci św. Stanisława – biskupa, który zginął za nieposłuszeństwo wobec władzy świeckiej. Jakże aktualny czas na przemyślenie postaw wiary i uzdrowienia sumienia na przemiany aktualnie rozgrywające się w naszej Ojczyźnie!

Patrząc z perspektywy czasu jasno i wyraźnie widać, jakie owoce przyniosły słowa wypowiedziane wtedy przez Papieża Polaka. Duch Święty zstąpił na polską ziemię, odnowił lud wielopłaszczyznowo i odnawia za każdym razem, kiedy Go wzywamy.

Wczorajsza noc czuwania na Zesłanie Ducha Świętego był szczególna. Modliliśmy się wspólnie wraz ze Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym Syjon. Duch Święty bowiem przekracza bariery, łamie schematy, wywraca utarte koleiny i pokazuje za każdym razem świeżość powiewu. Odradza to, co wydaje się martwe i przywraca wiarę w Zmartwychwstałego!

Jest jak przeogromna fala miłości rozlewająca się w sercu, wymywająca stare, aby To, co dawne, minęło, a oto <wszystko> stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. ( 2Kor. 5, 17-19)

Trwaliśmy przeto w jedności wraz z ludem Bożym zgromadzonym w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach i doznaliśmy łaski, jaką obiecał tym, którzy w Niego nie zwątpią. Maryja - przeczysta Pani, poprzez swoją obecność wypraszała nam jeszcze więcej Ducha Świętego.

Ksiądz Janusz Chyła przewodniczył podczas uroczystej Eucharystii, natomiast ks. Jarosław Kaźmierczak wprowadził nas słowem w oczekiwanie...

Wspólna Agape, modlitwa, gwar rozmów, radość, promienne twarze, na nowo wlana nadzieja, pokój, miłość w sercu, cierpliwość i jedność w Duchu, to były owoce widoczne natychmiastowo. Na głębsze przemiany serc będziemy współpracować wraz z Duchem Świętym przez kolejne tygodnie, by nie zmarnować łaski, jaka została nam dana w tym szczególnym dniu radości i pocieszenia.

Galeria zdjęć ze spotkania na Zesłanie Ducha Świętego w Kościele MBKP w Chojnicach 2017

Wyróżnione posty
Kup płytę naszego Zespołu

bezpośrednio w sklepie Aniołek lub wysyłkowo: kliknij na kopertę.

Polecane książki:
 
 
 
 
 
 
 

 

 

autor: Maria Vadia

To książka absolutnie dla każdego!
Maria pokazuje jak uwolnić w swoim życiu wszystkie dary i charyzmaty, które płyną z faktu, że przez chrzest jesteśmy dziećmi Bożymi. Ta książka to prawdziwa przygoda na drodze postępu duchowego. Każdy kolejny rozdział jest odkryciem, że w Jezusie mogę wszystko.

Szukaj po tagach
Wspólnota Dzieciątka Jezus z Chojnic

Dane do przelewu za rekolekcje:

Parafia św. Marii Magdaleny

Pl. Kościelny 1

89-641 Nowa Cerkiew

Email : odnowa.chojnice@gmail.com

nr konta do wpłat za rekolekcje:

ALIOR Bank 26 2490 0005 0000 4530 1092 0844 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wspólnotę Dzieciątka Jezus w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Wspólnoty. Oświadczam, iz zapoznałem/am się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

Pamiętaj:
 

Teksty zamieszczane na naszej stronie są autorskie lub wykorzystane za zgodą innych autorów. Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

​​​

© 09.03.2015 by olczaa created with Wix.com