Mamy nowego lidera Wspólnoty!


1 grudnia 2017 roku w Naszej Wspólnocie odbyły się wybory nowego lidera. Spośród trzech wytypowanych kandydatów, Wspólnota wybrała Elżbietę Tyborską.

Prywatnie Ela, jest żoną Marka. Mają dwoje dorosłych dzieci. Z wykształcenia jest katechetką.

To skromna, ale pełna energii kobieta.

Z zapałem przystąpiła do liderowania.

We Wspólnocie reaktywowanej jest od czterech lat. Wcześniej, wraz z Markiem (wtedy jeszcze nie jej mężem) była członkem Wspólnoty, która działała przy Bazylice. Było to w latach między 1988 do 1994, miałyśmy wtedy po 16 lat... jak ten czas leci...

Kocha przyrodę a zwłaszcza ptaki :)

Prośmy Pana o potrzebne łaski dla Elżbiety, aby tę posługę mogła pełnić według Jego woli, aby prowadziła nas tam, dokąd chce Pan. Niech On sam ją prowadzi i jak zapewnił w Słowie, które przyszło, jako światło dla przyszłego lidera, jeszcze tuż przed wyborami z Ps. 121, 4-8, że Pan czuwa. Mówi: Nie lękaj się. Ja Cię będę strzegł oraz z Gal.1,10-12 kiedy to Paweł, sługa Chrystusa głosił: A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa.

Niech te Słowa Elu będą dla Ciebie światłem i dadzą Ci potrzebne siły, kiedy przyjdzie czas zwątpienia.

Pan jest z Tobą!

Wyróżnione posty
Kup płytę naszego Zespołu

bezpośrednio w sklepie Aniołek lub wysyłkowo: kliknij na kopertę.

Polecane książki:
 
 
 
 
 
 
 

 

 

autor: Maria Vadia

To książka absolutnie dla każdego!
Maria pokazuje jak uwolnić w swoim życiu wszystkie dary i charyzmaty, które płyną z faktu, że przez chrzest jesteśmy dziećmi Bożymi. Ta książka to prawdziwa przygoda na drodze postępu duchowego. Każdy kolejny rozdział jest odkryciem, że w Jezusie mogę wszystko.

Szukaj po tagach
Wspólnota Dzieciątka Jezus z Chojnic

Dane do przelewu za rekolekcje:

Parafia św. Marii Magdaleny

Pl. Kościelny 1

89-641 Nowa Cerkiew

Email : odnowa.chojnice@gmail.com

nr konta do wpłat za rekolekcje:

ALIOR Bank 26 2490 0005 0000 4530 1092 0844 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wspólnotę Dzieciątka Jezus w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Wspólnoty. Oświadczam, iz zapoznałem/am się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

Pamiętaj:
 

Teksty zamieszczane na naszej stronie są autorskie lub wykorzystane za zgodą innych autorów. Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

​​​

© 09.03.2015 by olczaa created with Wix.com