Duch, który umacnia Kościół.

Wielkimi krokami zbliżają się rekolekcje o tematyce zaczerpniętej bezpośrednio z hasła roku duszpasterskiego: Duch, który umacnia Kościół. Niebawem, bo już od 20-22.04.2018 gościć będziemy w Chojnicach ks. Michała Olszewskiego SCJ -Misjonarza Miłosierdzia namaszczonego do tego dzieła przez Papieża Franciszka.

Drodzy Przyjaciele, prosimy o modlitwę w intencji tych rekolekcji. Frekwencja nie jest porażająca. Dlatego, ze swej strony, zachęcajcie znajomych do udziału w tych rekolekcjach. Przeznaczone są dla wszystkich: zarówno początkujących, jak i zaawansowanych wytrwałych uczestników. Młodych i starszych.

Ks. Michał jest rekolekcjonistą, ewangelizatorem, dyrektorem Grupy Medialnej Profeto, twórcą Radia profeto.pl, autorem książek m. in.: Żyć w Duchu Świętym; Egzorcyzm. Posługa miłości; Bóg daje charyzmaty; Być jak Hiob. Doświadczenie Boga w kryzysie; Być uczniem Pana. Głosić, uzdrawiać, uwalniać; Przyjmij Jego wezwanie. Zaproszenie do życia z Jezusem; Ogarnij się! Twoja droga do Damaszku. Prowadzi popularnego bloga z komentarzami liturgicznymi na każdy dzień (slowopana.com).

Mówca i przyjaciel młodzieży.

"Duch, który umacnia miłość" to program duszpasterski na lata 2017-2019. Od niego zaczerpnięty został temat kolejnych rekolekcji kwietniowych z ks. Olszewskim SCJ pod hasłem: "Duch, ktory umacnia Kościół".

Dla każdego wierzącego bardzo ważne jest ponowne odkrycie Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami. Zbyt wielu osobom brakuje głębszej świadomości przyjętego sakramentu bierzmowania oraz obowiązku chrześcijańskiego świadectwa i apostolstwa. Święty Jan Paweł II pisał, że współczesne wołanie o Ducha Świętego jest odpowiedzią na wszystkie materializmy naszej epoki. Rodzą one bowiem pustkę i niedosyt w sercu współczesnego człowieka, który tęskni za tym, co duchowe. „I dlatego Kościół naszej epoki – epoki szczególnie głodnej Ducha, bo głodnej sprawiedliwości, pokoju, miłości, dobroci, męstwa, odpowiedzialności, godności człowieka – w sposób szczególny musi się zespolić i zjednoczyć wokół tej tajemnicy, odnajdując w niej najpotrzebniejsze światła i moce dla swojego własnego posłannictwa” (RH, 18)

Tu możesz się zapisać bezpośrednio przez naszą stronę. Zapraszamy serdecznie.

Wyróżnione posty
Kup płytę naszego Zespołu

bezpośrednio w sklepie Aniołek lub wysyłkowo: kliknij na kopertę.

Polecane książki:
 
 
 
 
 
 
 

 

 

autor: Maria Vadia

To książka absolutnie dla każdego!
Maria pokazuje jak uwolnić w swoim życiu wszystkie dary i charyzmaty, które płyną z faktu, że przez chrzest jesteśmy dziećmi Bożymi. Ta książka to prawdziwa przygoda na drodze postępu duchowego. Każdy kolejny rozdział jest odkryciem, że w Jezusie mogę wszystko.

Szukaj po tagach
Wspólnota Dzieciątka Jezus z Chojnic

Dane do przelewu za rekolekcje:

Parafia św. Marii Magdaleny

Pl. Kościelny 1

89-641 Nowa Cerkiew

Email : odnowa.chojnice@gmail.com

nr konta do wpłat za rekolekcje:

ALIOR Bank 26 2490 0005 0000 4530 1092 0844 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wspólnotę Dzieciątka Jezus w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Wspólnoty. Oświadczam, iz zapoznałem/am się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

Pamiętaj:
 

Teksty zamieszczane na naszej stronie są autorskie lub wykorzystane za zgodą innych autorów. Wszystkim odwiedzającym tę stronę życzymy Bożego błogosławieństwa.

​​​

© 09.03.2015 by olczaa created with Wix.com