top of page
  • Zdjęcie autoraodnowachojnice

Plany naszej Wspólnoty na 2019 rok


W pierwszą niedzielę adwentu, 2 grudnia 2018, rozpoczął się nowy rok duszpasterski.

„W mocy Bożego Ducha” to hasło tegorocznego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce.

Pomocą w realizacji programu mają być zeszyty tematyczne: teologiczno-pastoralny, homiletyczny, katechetyczny, liturgiczny i maryjny.

Dwuletniemu programowi duszpasterskiemu dla Kościoła w Polsce na lata 2017-2019 towarzyszą słowa: „Duch, który umacnia miłość”.

Pierwszy rok programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce (2017-2018) przebiegał pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2,4).

Rozpoczynający się właśnie drugi rok (2018-2019) będzie przebiegał pod hasłem: "W mocy Bożego Ducha".

Nasza Wspólnota, idąc za wezwaniem Słowa do działania, planuje w 2019 roku następujące spotkania i rekolekcje.

754 wyświetlenia

Powiązane posty

Zobacz wszystkie
bottom of page