top of page

Spotkania formacyjne w Duchu Franciszkanów Maryi

Osoba odpowiedzialna za grupę: Grażyna Szczepańska.

 

       Ta grupa formacyjna powstała w 2013 r. przy wspólnocie Odnowy w Duchu
Świętym i czerpie z bogactwa duchowego wspólnoty Franciszkanów Maryi,
założonej przez ks. Santiago Martin z Hiszpanii. W Polsce powstała dzięki
zaangażowaniu ks. Jarosława Kaźmierczaka, vice prezydenta wspólnoty.
Charyzmatem FM jest dziękczynienie (wdzięczność), naśladowanie
Najświętszej Dziewicy Maryi i św. Franciszka, a także obrona praw Bożych i
Kościoła. Misją FM jest ewangelizacja, praktykowanie i rozpowszechnianie
duchowości dziękczynienia.
       Aktualnie w Polsce istnieje 28 szkół wdzięczności, w tym przy Odnowie w
Duchu Świętym w Chojnicach - 14 szkół. Spotykają się raz w tygodniu w
różnych miejscach (najczęściej w domach prywatnych) i wybranym sobie
czasie. Trwające ok. 1 godziny spotkania mają charakter studium Biblii i
dokumentów Kościoła w ramach materiałów Franciszkanów Maryi, które
przygotowuje ks. Santiago Martin. Każde spotkanie rozpoczyna modlitwa, jedną
tajemnicą różańcową, modlitwa ks. Santiago tzw.7 kroków oraz modlitwą o
powołania kapłańskie dla FM. Spotkanie kończy się podjęciem postanowienia
wynikającego z omawianego tematu, aby medytacja i dialog przekładały się na
życie uczestników.
      Niektórzy z członków przystąpili formalnie do Franciszkanów Maryi i są
konsekrowanymi świeckimi w Kościele. W 2017 r. ślubowania złożyły 44
osoby.
      Zapraszamy wszystkich, którzy pragną ubogacać się duchowością
dziękczynienia, uczyć się wdzięczności, wzrastać w wierze, poznawać naszego
Pana Jezusa, aby jeszcze bardziej kochać Go i sprawiać, aby inni Go kochali.

 

Pokój i Dobro!

 

bottom of page