Spotkania formacyjne w Duchu Franciszkanów Maryi

Osoba odpowiedzialna za grupę: Grażyna Szczepańska.

 

       Ta grupa formacyjna powstała w 2013 r. przy wspólnocie Odnowy w Duchu
Świętym i czerpie z bogactwa duchowego wspólnoty Franciszkanów Maryi,
założonej przez ks. Santiago Martin z Hiszpanii. W Polsce powstała dzięki
zaangażowaniu ks. Jarosława Kaźmierczaka, vice prezydenta wspólnoty.
Charyzmatem FM jest dziękczynienie (wdzięczność), naśladowanie
Najświętszej Dziewicy Maryi i św. Franciszka, a także obrona praw Bożych i
Kościoła. Misją FM jest ewangelizacja, praktykowanie i rozpowszechnianie
duchowości dziękczynienia.
       Aktualnie w Polsce istnieje 28 szkół wdzięczności, w tym przy Odnowie w
Duchu Świętym w Chojnicach - 14 szkół. Spotykają się raz w tygodniu w
różnych miejscach (najczęściej w domach prywatnych) i wybranym sobie
czasie. Trwające ok. 1 godziny spotkania mają charakter studium Biblii i
dokumentów Kościoła w ramach materiałów Franciszkanów Maryi, które
przygotowuje ks. Santiago Martin. Każde spotkanie rozpoczyna modlitwa, jedną
tajemnicą różańcową, modlitwa ks. Santiago tzw.7 kroków oraz modlitwą o
powołania kapłańskie dla FM. Spotkanie kończy się podjęciem postanowienia
wynikającego z omawianego tematu, aby medytacja i dialog przekładały się na
życie uczestników.
      Niektórzy z członków przystąpili formalnie do Franciszkanów Maryi i są
konsekrowanymi świeckimi w Kościele. W 2017 r. ślubowania złożyły 44
osoby.
      Zapraszamy wszystkich, którzy pragną ubogacać się duchowością
dziękczynienia, uczyć się wdzięczności, wzrastać w wierze, poznawać naszego
Pana Jezusa, aby jeszcze bardziej kochać Go i sprawiać, aby inni Go kochali.

 

Pokój i Dobro!

 

Spotkania Formacyjne FM
Spotkania Formacyjne FM

Describe your image here

press to zoom
Spotkania Formacyjne FM
Spotkania Formacyjne FM

Describe your image here

press to zoom
Spotkania Formacyjne FM
Spotkania Formacyjne FM

Describe your image here

press to zoom
Spotkania Formacyjne FM
Spotkania Formacyjne FM

Describe your image here

press to zoom
1/5